Anlita oss för grunder och markarbeten

Det här är några av de tjänster vi erbjuder


Grunder

Plattor på mark och torpargrunder

Ett bra underarbete och grund är en förutsättning för att uppnå ett bra slutresultat. Vi på BOGAB har personal med mångårig erfarenhet av olika typer av grunder som även har full förståelse för vikten av ett bra underarbete. Vi anpassar alltid efter typ av mark, de flesta underlag går att bygga på med rätt förberedelser.

Tack vare egen maskinpark kan vi erbjuda ett mycket brett tjänsteutbud. Behöver till exempel mark pålas löser vi det åt dig.


Byggnationer

Ny- och utbyggnationer

Ska ni bygga en ny altan? Kanske nytt hus eller bygga ut ett befintligt? Tack vare den breda kompetensen bland vår personal i kombination med bra verktyg och entreprenadmaskiner kan vi erbjuda lösningar som täcker hela ledet i ett bygge. "Från schaktning till färdigt hus med inglasad altan". Tillsammans med våra samarbetspartners kan vi erbjuda fördelaktliga helhetslösningar där BOGAB tar hand om hela ledet åt dig. Som kund behöver du bara anlita 1 entreprenör för ett helt jobb.

Renoveringar

Vi har stor erfarenhet av större renoveringsjobb utomhus som till exempel hustak och fasader. Vi kan även hjälpa er med renoveringar inomhus, till och med badrum då vi har certifierad personal.


Markanläggning och planering

Markanläggning

Tomtplanering och exploatering

Vi hjälper dig eller företaget att planera er tomt, anlägga gräsmattor, planteringar, poolområde och sätta marksten och murar.

Vi åtar oss även större entreprenader med markexplatering för dragning av vatten, avlopp och anläggning av vägar.


Dränering av grund

Tilläggsisolering och dränering

Det är mycket vanligt att lite äldre fastigheter byggda för ett antal år sedan ofta har väldigt undermåliga fuktspärrar och dräneringar. Detta innebär att fuktskador ofta uppstår vilket dramatiskt minskar både värde och livslängd på fastigheten.

Vi har stor erfarenhet av att dränera grunder som är utsatta för risk för fuktskada. Tack vare speciell maskin med gummilarver, från vår egna maskinpark, kan grävarbetet göras mycket smidigt med minimal skada på omgivningen. Detta innebär att återställningsarbete efter utfört jobb blir minimalt.


Maskinentreprenad

Grävmaskin en dag eller en vecka

Grävmaskiner, lastbil eller dumper på löpande uppdrag när du behöver plantera ett träd eller gräva för poolen. För maskinentreprenad behövs bra maskiner och duktigt folk bakom ratten som vet hur jobbet ska göras för att bli rätt från början till slut.